Białorusini chcą rozwijać inicjatywy klastrowe

Admin

W dniach 4-8 grudnia 2017 r. w Białymstoku Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zorganizowała kolejną już wizytę studyjną dla delegacji z Białorusi poświęconą głównie tworzeniu i funkcjonowaniu klastrów. Jest to m.in. pokłosie działań Fundacji mających na celu promocję przedsiębiorczości. Białorusini chcieli podpatrzeć, „jak to się robi w Białymstoku”. Nie mogło zabraknąć spotkania z przedstawicielami Klastra Obróbki Metali oraz wizyt w firmach członkowskich, m.in. ChM i Technology Applied.

Spotkanie, na którym Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM, przedstawił nasze doświadczenia w dziedzinie tworzenia i działalności klastrów, odbyło się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.

Zamierzeniem organizatorów wizyty było, aby zaprezentowane informacje i doświadczenia stały się impulsem do rozwoju klastrów na Białorusi oraz zachęcenia ich do dalszego, biznesowego rozwoju. Istotna jest też szersza perspektywa - rozwój regionalnego biznesu na Podlasiu, zwiększeniu eksportu i zacieśnieniu międzynarodowej współpracy na linii Polska-Białoruś.

Wizyta studyjna zorganizowana została w ramach projektu MOST finansowanego ze środków Unii Europejskiej, którego celem jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy Białorusią a krajami Unii Europejskiej oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie m.in. przedsiębiorczości.

Delegacja z Białorusi liczyła dziewięć osób, które odwiedziły m.in. Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny / Klaster Obróbki Metali oraz białostocki Explorer HQ.