Jubileuszowe Walne Zgromadzenie na 10-lecie

Piotr Walczak

W poniedziałek, 4 grudnia, odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Klastra Obróbki Metali. Uroczyste, bo dokładnie 10 lat temu organizacja zrzeszająca firmy branży metalowej została powołana do życia.

Obrady, na które przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli firm członkowskich i partnerów strategicznych KOM, rozpoczęły się wczesnym popołudniem.

Sebastian Rynkiewicz, koordynator i członek zarządu, przywitał wszystkich po czym przedstawił program posiedzenia.

Jednogłośnie wybrano przewodniczącego, którym został właśnie Sebastian Rynkiewicz. Z kolei funkcję sekretarza będzie pełnił Janusz Poulakowski.

"Nowy" przewodniczący omówił wskaźniki strategii 2015-2017.

Następnie Janusz Poulakowski - odpowiedzialny za Grupę Zaawansowanej Współpracy ds. internacjonalizacji - opowiedział o działaniach w tym zakresie w ostatnich trzech latach. Targi, wystawy, kongresy, pokazy - liczba wydarzeń wyniosła 51, wartość usług to 2,6 mln zł. Mówiąc o planach Janusz Poulakowski podkreślił aplikowanie do drugiego konkursu 2.3.3., wskazywał kolejne kampanie promocyjne, wystąpienia na targach, badania rynku, doradztwo eksportowe czy szkolenia.

Kolejne wystąpienie autorstwa Marka Karabowicza z firmy Neotech dotyczyło Grupy Zaawansowanej Współpracy ds. technologii, która funkcjonuje coraz prężniej.

Urszula Wdziękońska opowiedziała natomiast o Grupie Zaawansowanej Współpracy ds. zasobów ludzkich. Zachęciła menedżerów, by informowali jak najwięcej pracowników o spotkaniach i szkoleniach oraz sami w nich uczestniczyli.

Podsumowując dotychczasowe działania Sebastian Rynkiewicz zrelacjonował, iż w ciągu trzyletniej kadencji Zarząd KOM spotykał się praktycznie co miesiąc. Na początku liczył pięć osób, by na koniec kadencji w jego pracach uczestniczyło dziewięciu członków. Rada KOM spotykała się z kolei co kwartał. Wszystkim za pracę i działalność, w tym również pracownikom Biura KOM - liczącego obecnie 10 osób, Sebastian Rynkiewicz serdecznie podziękował. Oznajmił również, że budżet klastrowy wzrasta co roku o 300 procent.

Szybko i sprawnie przegłosowano abolutorium dla Zarządu i wybrano jego 10 nowych członków oraz 20-osobowy skład Rady (lista znajduje się poniżej).

- Bardzo mnie cieszy, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia pozytywnie ocenili nasze dotychczasowe działania i strategię rozwoju oraz dali mocną legitymację na przyszłość - powiedział Sebastian Rynkiewicz.

- Cieszę się, że udało nam się zorganizować posiedzenie Walnego Zgromadzenia dokładnie w 10. rocznicę powstania Klastra Obróbki Metali. Frekwencja dopisała, a co istotne - przed wyborami do Rady i Zarządu KOM kandydaci sami się zgłaszali - oceniła Katarzyna Hantke, kierownik Biura KOM.

- To były trzy lata ciężkiej pracy, co przełożyło się na konkretne efekty, takie jak pozyskiwanie dofinansowania czy coraz szersze możliwości rozszerzania współpracy na rynkach zagranicznych - tłumaczył Artur Zawadzki, członek Zarządu, który został wybrany do jego składu również na kolejną kadencję.

- To budujące, że wewnątrz Klastra panuje bardzo dobra atmosfera. Bezboleśnie wybrane zostały nowy Zarząd i Rada, a dotychczasowa praca została pozytywnie oceniona. Pokazuje to, że pozostali członkowie mają do nich duże zaufanie - dodał Wojciech Śliwowski z firmy Agwo Serwis.

Na zakończenie dr Izabela Senderacka z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej opowiedziała o projekcie dotyczącym staży dla studentów, omówiono także zmiany regulaminu funkcjonowania Klastra Obróbki Metali i plany na 2018 r.

Uczestnicy posiedzenia wzięli również udział w zabawie, jaką był quiz z wiedzy o KOM.

Z racji obchodów 10-lecia nie mogło zabraknąć tortu oraz uroczystej kolacji.

- Do Klastra Obróbki Metali przystąpiliśmy w sierpniu tego roku - powiedziała Monika Rutkowska, wspólnik w firmie Art-Motor. - Otrzymujemy dużo ofert i zleceń, zatem współpraca rozwija się bardzo prężnie. Życzę Klastrowi jak największej liczby firm członkowskich z Podlasia, mieszkają tu otwarci i chętni do współpracy ludzie.

- Dzięki Klastrowi Obróbki Metali poznajemy ciekawe firmy i ludzi działających w podobnej branży. Klaster pomaga nam w rozwoju i poznawaniu nowych rynków, jak też otaczającego świata - skomentował członkostwo w KOM Łukasz Kucharczyk z firmy Stal-Montaż.

- Sporo już za nami, jeszcze więcej przed nami. Nasi członkowie wysoko stawiają poprzeczkę, oczekiwania rosną. I słusznie, bo to jedyna droga do profesjonalizacji i wzrostu konkurencyjności - podkreślił Janusz Poulakowski.

Galeria zdjęć z całego wydarzenia jest dostępna TUTAJ

Skład zarządu KOM:
1. Sebastian Rynkiewicz - CPIR    
2. Katarzyna Bieszke - SaMASZ    
3. Jarosław Kozak - Technology Applied    
4. Marek Karabowicz - Neotech    
5. Artur Zawadzki - Promotech
6. Michał Charkiewicz - ChM
7. Adam Ławicki - White Hill
8. Roman Kaczyński - Politechnika Białostocka
9. Radosław Mroczkowski - Salag    
10. Justyna Suchocka - Ferrox

Skład Rady KOM:
1. Jerzy Demiańczuk - Demex    
2. Roman Kaleta - Malow    
3. Anna Daszuta-Zalewska - BPN-T    
4. Adam Kiełczewski - Baltras    
5. Wojciech Śliwowski - Agwo Serwis    
6. Mariusz Citkowski - UwB    
7. Łukasz Luto - PORTA Drzwi    
8. Jerzy Busłowski - APS    
9. Daniel Zimnicki - Budrad    
10. Andrzej Parafiniuk - PFRR        
11. Anna Zadykowicz - Jazon        
12. Tomasz Dzienis - Polinvest
13. Krzysztof Toczydłowski - Tock Automatyka
14. Anatoliusz Kopczuk - WSFiZ
15. Artur Oziębło - A+ Ceramics
16. Krzysztof Czerech - Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2
17. Jacek Bogusz - Darmet
18. Monika Rutkowska - Art-Motor
19. Tadeusz Ożarowski - ALEX
20. Marek Biernat - Edbak