Zapraszamy na nasze stoisko na targach ELMIA

Admin

Od 14 do 17 listopada w Jönköping (Szwecja) będą trwały największe w Europie Północnej targi specjalistyczne dla podwykonawców z branży metalowej, maszynowej, elektromaszynowej i samochodowej - Elmia Subcontractor 2015. Targi te są miejscem spotkań firm i przedsiębiorców z całej Europy, co stwarza możliwości zawarcia wielomilionowych kontraktów. Już dziś zapraszamy klientów oraz wszystkich wybierających się na tę imprezę do odwiedzenia naszego stoiska, na którym prezentować będzie się Klaster Obróbki Metali oraz zrzeszone w nim firmy.

Targi Elmia Subcontractor, które odbywają się corocznie od 1975 roku, gromadzą około 1200 wystawców z około 30 krajów. W zeszłorocznej edycji targów wzięli udział wystawcy z 30 państw m.in. z Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Indii, Polski, Rosji, Niemiec czy Chin. W 2014 roku targi odwiedziło ponad 15 000 gości.

Udział w targach daje niepowtarzalną okazję, aby spotkać wiele firm związanych z przemysłem podwykonawców, podzielić się wiedzą, doświadczeniami i zyskać nowe relacje biznesowe. Kontakty, które nawiązywane są podczas targów, prowadzą do kontraktów o wartości ok. 2 mld euro rocznie. Targi obejmują tematy związane zarówno z rozwojem produktów, jak i możliwościami wymiany handlowej: procesy produkcyjne, produkty i komponenty, materiały, surowce i półprodukty, projektowanie, narzędzia i usługi.

Impreza przeznaczona jest dla firm oferujących:

- maszyny, urządzenia, linie produkcyjne,

- surowce, półprodukty, komponenty, produkty gotowe,

- narzędzia i osprzęt,

- usługi dla sektora metalowego, maszynowego, elektromaszynowego i samochodowego.

Nasza prezentacja na targach ELMIA będzie finansowana z projektu „Inteligentna Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.