Litewscy przedsiębiorcy w Białymstoku

Admin

Od 17 do 19 września Klaster Obróbki Metali gości litewskich przedsiębiorców i instytucji kształcenia zawodowego.

- Jest to rewizyta, po naszym udziale w warsztacie na Litwie w sierpniu - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor Biura KOM.

Spotkania są realizowane w ramach wspólnego polsko-litewskiego projektu „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych".

- W czasie warsztatu organizowanego w Białystoku, wymieniamy doświadczenia i szukamy rozwiązań przed czekającymi naszą branżę wyzwaniami z zakresu dostosowania kompetencji pracowników w dobie Rewolucji 4.0, automatyzacji i cyfryzacji procesów jako głównych czynników zwiększania wydajności pracy - dodaje Janusz Poulakowski.

Uczestnicy wezmą również udział w szkoleniu-warsztacie z „employer brending”, jakże dzisiaj ważnej funkcji budowania wizerunku pracodawcy i promocji w mediach społecznościowych.

Praktyczną częścią dyskusji była wizyta technologiczna m.in. w AC S.A., firmie członkowskiej Klastra, aby przekonać się, jak te zmiany i procesy wyglądają w warunkach produkcyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Litwa-Polska. Priorytet 2 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, 2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu.