Fot. A+ Ceramics, na zdjęciu: Artur Oziębło
Fot. A+ Ceramics, na zdjęciu: Artur Oziębło

A+ Ceramics z wizytą w Japonii

Admin

W dniach 20-22 września firma A+ Ceramics, zrzeszona w Klastrze Obróbki Metali, brała udział w wystawie/targach Highly-Functional Material Week w Osace w Japonii. Pod ogólnym hasłem materiałów funkcjonalnych kryło się sześć grup tematycznych: polimery, metal, ceramika, połączenia, pokrycia, cienkie warstwy.

W tegorocznych targach wzięło udział 550 wystawców, których stoiska odwiedziło ponad 30 tys. zwiedzających.

Wizyta ta była okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami inżynierii materiałowej oraz prowadzenia rozmów bilateralnych.

- Dużą barierą w prowadzeniu rozmów bilateralnych stanowił język. Znakomita większość przedstawicieli firm japońskich nie mówi po angielsku. Próba rozmów kończyła się często wymianą wizytówek i poszukiwaniem informacji na stronach internetowych przedsiębiorstw - opowiada Artur Oziębło, prezes A+ Ceramics. - To spostrzeżenie może być wskazówką dla polskich firm planujących współpracę z partnerami z Japonii, aby materiały informacyjne przygotować w języku japońskim.

Pomimo międzynarodowego charakteru targów wystawcy to przede wszystkim firmy japońskie, stanowiące około 2/3 wystawców. Pozostałą część stanowiły głównie firmy chińskie i koreańskie. Firm amerykańskich i europejskich było niewiele.

Obecność na targach była też okazją do uczestnictwa w prowadzonej równolegle wystawie Hydrogen & Fuel Cell Expo, która zdominowana była kompleksowymi rozwiązaniami zasilania w oparciu o ogniwa fotowoltaiczne oraz wodorowe ogniwa paliwowe.

Druga część wizyty w Japonii (25-26 września) poświęcona była wizycie w Toyota Technological Institute (TTI) w Nagoi.

- Dzięki uprzejmości polskiego naukowca, odbywającego staż w TTI, miałem okazję spotkać się z profesorem Masami Okamoto oraz zwiedzić Laboratorium Nanokompozytów Polimerowych, którym kieruje - mówi Artur Oziębło.

Wydawałoby się, że Instytut Toyoty prowadzi badania związane z branżą motoryzacyjną, jednak zespół prof. Okamoto zajmuje się polimerami biodegradowalnymi do zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Podobnie jak w amerykańskich ośrodkach akademickich, Laboratorium jest dostępne dla studentów przez 24 godziny na dobę.

- Zaskakuje duża samodzielność młodych naukowców w praktycznym prowadzeniu zaawansowanych badań i doświadczeń. Według portalu informacyjnego Bloomber koncern Toyota zamierza w przyszłym roku wyemitować 900 miliardów dolarów obligacji na pokrycie prac B+R - dodaje prezes A+ Ceramics.

Jak też podkreśla, podróż do Japonii poza aspektem biznesowym była okazją do zapoznania się miejscową kulturą, przyrodą i kuchnią.

Udział w targach nie byłby możliwy bez uczestnictwa w projekcie: „Inteligentna Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: „2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, działanie: „2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.