Bezpłatne szkolenie dotyczące obowiązkowej rejestracji chemikaliów stosowanych w firmach

Admin

18 października 2017 r. w Białymstoku odbędzie się seminarium pt. „Z rozporządzeniem REACH dookoła Polski - rejestracja 2018 w pigułce”, organizowane przez współpracujący z Klastrem Obróbki Metali Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego wraz z Krajowym Centrum Informacyjnym ds. REACH i CLP oraz Biurem ds. Substancji Chemicznych. Seminarium skierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw, które w swojej dzialalności mają styczność z substancjami chemicznymi. Pełna rejestracja stosowanych chemikaliów będzie obowiązkowa od 2018 roku.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z wymogami rejestracyjnymi rozporządzenia REACH w związku ze zbliżającym się terminem rejestracji pełnej - 1 czerwca 2018 roku.

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, którzy:
- produkują lub importują (spoza UE) substancje lub mieszaniny chemiczne;
- produkują lub importują (spoza UE) wyroby (np. materiały budowlane, elektronikę, zabawki, maszyny, części zamienne, tekstylia), które zawierają substancje określone w art. 57 rozporządzenia lub z których następuje zamierzone uwolnienie substancji chemicznych podczas normalnych lub racjonalnie przewidywanych warunków stosowania;
- produkują lub importują substancje jako takie lub w mieszaninie;
- produkują lub importują wyroby, z których substancja jest uwalniana w sposób zamierzony;
- są dystrybutorem;
- są dalszym użytkownikiem.

Seminarium poświęcone będzie tematyce rozporządzenia REACH, a w szczególności wypełnieniu obowiązków rejestracyjnych. Art. 5 tego aktu prawnego wskazuje, że jeżeli firma nie zarejestruje swojej substancji w określonym terminie, nie będzie mogła jej produkować / importować i wprowadzać na rynek unijny. Proces rejestracji jest na tyle skomplikowany i kosztowny, że do działania należy przystąpić wcześniej, dlatego też seminarium ma wskazać różne możliwości pomocy i wsparcia oraz sposób postępowania podczas dokonywania rejestracji substancji. Na zakończenie seminarium odbędzie się panel dyskusyjny dla przedsiębiorców zainteresowanych szczególnymi wymogami rejestracyjnymi rozporządzenia REACH.

Seminarium poprowadzi dr inż. Monika Wasiak-Gromek, Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP, Biuro ds. Substancji Chemicznych.

Miejsce:
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Ul. Żurawia 71
15-540 Białystok

Udział w seminarium jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja on-line oraz dodatkowe informacje: reach.pfrr.pl do 13 października 2017 r.

Więcej na temat rejestracji w przyszłym roku można znaleźć na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów: www.echa.europa.eu/pl/reach-2018.