Jaka jest rola klastrów w rozwoju gospodarki?

Admin

IV Wschodni Kongres Gospodarczy już za nami, odbył się 27 i 28 września w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W 33 debatach, spotkaniach oraz imprezach towarzyszących wzięło udział ponad 1500 gości. Ciekawy panel drugiego dnia to „Klastry i ich rola w rozwoju gospodarki”, z udziałem Sebastiana Rynkiewicza, koordynatora Klastra Obróbki Metali oraz Macieja Monkosy, przedstawiciela organizacji z Brandenburgii - Cluster Metal Industry, z którą podczas największych targów przemysłowo-technologicznych na świecie Hannover Messe 2017 KOM podpisał umowę o współpracy.

Tematyka tej dyskusji to klastry jako kwintesencja przedsiębiorczości i innowacyjności - podsumowanie doświadczeń, dobre praktyki; przyszłość - polityka klastrowa w deklaracjach rządu i Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, rola samorządów i unijnej pomocy; cele dla Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) - czy rzeczywiście realnie pomagają w międzynarodowej rywalizacji; warunki do rozwoju klastrów w Polsce Wschodniej - specjalizacje.

W dużej mierze rozmawiano również o tym, w jaki sposób finansować działania klastrów i na co należy wydawać pieniądze.

Warto zauważyć, że województwo podlaskie wyrasta na fenomen klasteringu. Podczas debaty rozmawiali w końcu przedstawiciele dwóch klastrów wywodzących się z Białegostoku, mających status Krajowych Klastrów Kluczowych. Czy to rzeczywisty potencjał, czy też przedsiębiorcza postawa koordynatorów? Wypada stwierdzić, że jedno i drugie.

- Status Krajowego Klastra Kluczowego bez wątpienia pomaga nam w rozwoju, jak też naszym czonkom. Ponad 100 mln zł - tyle wynosiły środki pozyskane przez nasze firmy z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje i działalność B+R. W tych konkursach członkowie KOM otrzymywali dodatkowe punkty za status KKK - powiedział Sebastian Rynkiewicz, koordynator Klastra Obróbki Metali.

- Rolą koordynatora jest wytłumaczenie firmom funkcji konkurencyjności klastra, która jest ważniejsza niż kooperacyjna. Kooperacja jest naturalną potrzebą, konkurencja zmusza do rywalizacji, rozwoju, tworzy innowacje - stwierdził Krzysztof Krystowski przewodniczący Związku Pracodawców Klastrów Polskich, koordynator Śląskiego Klastra Lotniczego.

Udział w panelu wzięli - oprócz wspomnianych już na wstępie Sebastiana Rynkiewicza i Macieja Monkosy:
- Lech Fronckiel - reprezentant Klastrów Podlaskich, Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej w Sercu Natury;
- Adam Gołębicki - przedstawiciel, Klaster Instutucji Otoczenia Biznesu BiznesKlaster;
- Tomasz Kozłowski - prezes, Polski Związek Pracodawców (Wschodni Klaster Budowlany);
- Krzysztof Krystowski - właściciel, PZL Świdnik, Zarząd Związku Pracodawców Klastry Polskie;
- Emilia Malinowska - dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku;
- Anna Moskwa - koordynator klastra, Wschodni Klaster Budowlany Krajowy Klaster Kluczowy;
- Piotr Sobolewski - prezes zarządu, Towarzystwo Amicus, InfoTech Klaster Informatyczny.