Źródło fot.: www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2017
Źródło fot.: www.b2match.eu/cluster-matchmaking-2017

Stuttgart: konferencja dla klastrów z naszym udziałem

Admin

Przedstawiciele Klastra Obróbki Metali wezmą udział w corocznej europejskiej konferencji klastrów - Cluster Matchmaking Conferences, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2017 r. w Stuttgarcie.

Poza konferencją, warsztatami z nowych trendów w gospodarce, zarządzaniu powiązaniami sieciowymi, innowacjom głównym punktem wydarzenia mają być spotkania C2C, czyli bezpośrednie rozmowy przedstawicieli klastrów.

- Jest to doskonała szansa na znalezienie branżowych partnerów do współpracy, wymiany doświadczeń w prowadzeniu klastrów, wyszukanie partnerów do europejskich projektów B+R, internacjonalizacji, doskonalenia kompetencji kadr. To także przestrzeń do nawiązania współpracy między firmami członkowskimi klastrów - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor Biura KOM.

Konferencja odbywa się  od 5 lat. Zainicjowana została w Kopenhadze w 2013 roku. Od tego czasu wzięło w niej udział ponad 500 klastrów z 40 krajów, zrealizowano ponad 2200 spotkań "cluster - to - cluster".

- Tak też się narodziła współpraca KOM z klastrem metalowym z Branderburgii, zawarto umowę o współpracy, realizujemy wspólne działania i spotkania na rzecz członków - dodaje dyrektor Poulakowski.

Wyjazd był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.