Akademia Zarządzania zakończona

Admin

W dniach 8-9 września odbył się ostatni zjazd Akademii Zarządzania - pod tym hasłem zrealizowano prawie półtoraroczny program rozwojowy dla kadry kierowniczej członków KOM, obejmujący osiem zjazdów, w którym w sumie wzięło udział ponad 40 uczestników.

Pomysł na cykl szkoleń dla menedżerów firm będących członkami Klastra Obróbki Metali zrodził się podczas podobnego cyklu szkoleniowego, realizowanego w latach 2013-2014 dla właścicieli, zarządów i dyrektorów firm KOM. To wtedy przedstawiciele kadry zarządzającej uznali, że problemy i idee wówczas poruszone warto kaskadować na kolejne szczeble hierarchii organizacyjnej w ich firmach.

Tematy, które były poruszane podczas Akademii to między innymi: motywowanie zespołów, coachingowe zarządzanie, trudne rozmowy z pracownikami, zarządzanie czasem, zarządzanie konfliktem czy negocjacje.

Wielu uczestników podkreślało, że bardzo wiele dało im szkolenie z wystąpień publicznych. Wskazywano ponadto, że udział w programie zwiększył ich umiejętności w kontaktach z podwładnymi oraz wzmocnił ich pewność siebie w sytuacjach menedżerskich.

Wielu menedżerów podkreślało również wartość dodaną programu, polegającą na wymianie doświadczeń menedżerskich pomiędzy pracownikami na podobnym szczeblu w hierarchii organizacyjnej, mającymi podobne dylematy i wyzwania w codziennej pracy w roli przełożonego.