Perspektywy są obiecujące

Admin

W pierwszych dniach września w stolicy Kazachstanu - Astanie - odbyła się międzynarodowa wystawa EXPO 2017. Zorganizowane zostało też Polsko - Kazachstańskie Forum Gospodarcze, dotyczące perspektyw współpracy z rynkiem Azji Środkowej i Kazachstanem, z udziałem polskich władz. W wydarzeniach tych uczestniczyli przedstawiciele Klastra Obróbki Metali, gdzie rozmawiali i nawiązywali kontakty z kazachstańskimi przedsiębiorstwami.

Motywem przewodnim targów EXPO była energia przyszłości. Poszczególne państwa prezentowały swoje podejście do kwestii związanych z wytwarzaniem energii i ekologią. W podlaskiej delegacji znalazły się firmy z regionu, pracownicy departamentów urzędu marszałkowskiego odpowiedzialnych za promocję regionu i obsługę inwestorów oraz przedstawiciele Klastra Obróbki Metalu zrzeszającego około 90 firm, głównie z północno-wschodniej Polski.

Delegacja UMWP i podlaskich przedsiębiorców uczestniczyła w spotkaniu B2B z udziałem kazachstańskich firm, organizacji polonijnych oraz dziennikarzy z Kazachstanu. Rozmawiano o możliwościach współpracy gospodarczej, uwarunkowaniach prawnych i instytucjonalnych, związanych z prowadzeniem wymiany handlowej i realizacjami inwestycji. Kanwą rozmów były możliwości, które stwarzają dynamiczny rozwój gospodarczy Polski i Kazachstanu oraz „Nowy Jedwabny Szlak”, przedsięwzięcie logistyczne realizowane wspólnie przez Chiny i Kazachstan. Ważnym elementem spotkania była konferencja prasowa z udziałem kazachstańskich mediów, podczas której marszałek województwa podlaskiego przedstawiał podstawowe informacje o naszym regionie oraz ofertę gospodarczą województwa.

- Kazachstan to duży kraj, o dużych możliwościach i potrzebach - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor biura KOM. - Dynamicznie się rozwija, odbudowuje swoją gospodarkę. W państwie tym istnieje sześć stref ekonomicznych, które są zarazem specjalizacjami gospodarki kraju, uznawanymi za koła zamachowe rozwoju. Jedną z branż jest przemysł maszynowy i rolnictwo. Tutaj pojawiają się szanse na kontakty dla przedsiębiorstw klastrowych. Nie bez znaczenia jest fakt wspierania i uznania wzajemnych relacji przez głowy państw - przezydentow RP i RK. Tworzy to klimat i otwarcie na działania dla biznesu.

Delegacja województwa podlaskiego i przedstawiciele firm z Podlasia wzięli udział w spotkaniach biznesowych z kazachstańskimi przedsiębiorcami, zorganizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wśród punktów wizyty warto wymienić również uczestnictwo w Polsko-Kazachstańskim Forum Gospodarczym z udziałem Nursułtana Nazarbajewa, prezydenta Republiki Kazachstanu i Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawicieli ministerstw, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców z obu krajów. Uczestniczyli także w Polskim Dniu Narodowym podczas Astana Expo 2017, gdzie zapoznali się z ofertą poszczególnych państw obecnych na targach.

- Z wstępnych rozmów z przedsiębiorcami z Kazachstanu obiecująca jest również branża maszyn budowlanych i osprzętu medycznego - uważa Janusz Poulakowski.

Wyjaśnia, że Kazachowie kładą duży nacisk na aktywną współpracę i sprzedaż wyrobów do Polski. Główne pozycje w ofercie to surowce dla przemysłu metalowego oraz rolnego.

Firmą członkowską KOM, obecną na wystawie i podczas rozmów, była spółka AC, która jest obecna na tamtejszym rynku alternatywnych źródeł zasilania samochodów.

Wyjazd przedstawicieli KOM do Astany został dofinansowany z Działania 2.3.3. Internacjonalizacja Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródła: własne, Wrota Podlasia