Klaster w opracowaniu OpenDays2014
Klaster w opracowaniu OpenDays2014

KOM w podsumowaniu Open Days 2014

Admin

Temat współpracy między przedsiębiorstwami zrzeszonymi w organizacji klastrowej na przykładzie Klastra Obróbki Metali znalazł się w opracowaniu poświęconym ubiegłorocznym Open Days, odbywających się w Brukseli.

Open Days to Europejski Tydzień Regionów i Miast, coroczne miejsce spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń dla kilku tysięcy przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich, a także ekspertów, przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, badaczy oraz inicjatorów zmian społecznych, którzy wspólnie uczestniczą w ponad stu warsztatach i debatach.


Jednym z tematów październikowych spotkań była „Konkurencyjność i zrównoważony rozwój regionalny w ujęciu polityki na rzecz klastrów”. Prezes KOM Sebastian Rynkiewicz, który podczas Open Days reprezentował województwo podlaskie, przedstawił drogę, jaką przeszedł Klaster Obróbki Metali – od badań przedakcesyjnych, badań wskazanych przez unijnych ekspertów, do inteligentnych specjalizacji, gdzie klaster może odegrać kluczową rolę.

Pełen raport z Open Days 2014 dostępny tutaj:
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2014/doc/OD2014_proceedings.pdf