KOM aktywnie w Astanie

Admin

Przedstawiciele Klastra Obróbki Metali są obecni na międzynarodowej wystawie Astana Expo 2017. Wzięli udział w spotkaniach B2B zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego specjalnie dla firm z regionu z przedsiębiorstwami z Kazachstanu, jak też innych rozmowach z podmiotami zainteresowanymi współpracą. Uczestniczył w nich także marszałek Jerzy Leszczyński.

Wyjazd był dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.