Z wizytą na Litwie

Admin

W dniach 29-31 sierpnia 2017 r. w litewskim Alytusie odbyło się spotkanie podsumowujące wspólny polsko-litewski projekt „Wzrost konkurencyjności pogranicza PL-LT poprzez rozwój usług kooperacyjnych i klastrowych”.

Zorganizowane zostało ono przez litewską koordynator projektu, dyrektor ALGIMANTE ŠČIGLINSKIENĖ z Alytus BASC, a stronę polską reprezentowali: SEBASTIAN RYNKIEWICZ z Klastra Obróbki Metali, ROMAN KACZYŃSKI, prorektor Politechniki Białostockiej oraz RAFAŁ GÓLCZ, prezes Fundacji Politechniki Białostockiej.

Spotkanie służyło wymianie doświadczeń  wynikających z transgranicznej współpracy biznesowej i szkoleniowej oraz wiedzy związanej z organizacją klastrów. Litewskie doświadczenia w tej dziedzinie prezentowali naukowcy, których reprezentował ROBERTAS JUCEVIČIUS, dyrektor Instytutu Strategii Biznesu, specjalizujący się w ekonomii i zarządzaniu.

Wśród uczestników byli również przedstawiciele litewskich uczelni wyższych z Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina w Wilnie.

Dyskutowano o zmianach w biznesie związanych z rewolucyjną ideą Inteligentna Fabryka 4.0, oczekiwaniach firm litewskich współpracujących w regionalnych klastrach (zwłaszcza metalowych), a także szansach stwarzanych przez pogłębianie współpracy biznesowej i handlowej przedsiębiorstw działających w ramach Klastra Obróbki Metali oraz podmiotów po litewskiej stronie.

Kolejne spotkanie z udziałem litewskich i polskich uczestników projektu odbędzie się w październiku 2017 r. w Białymstoku.