Jak radzić sobie ze stresem?

Admin

Stres i wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy - pod takim hasłem odbyło się szkolenie w ramach Akademii Klastra. Podczas zajęć mówiono o tym, jak spowodować, by stres działał na naszą korzyść, jak pomóc sobie i bliskim w kryzysach emocjonalnych i wypaleniu życiowym. Szkolenie realizowane było w ramach projektu PL-LT.

O życiu w znacznym stopniu decydują emocje. Te pozytywne wspierają działania, mają dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie, pozwalają na budowanie odpowiednich relacji z innymi, determinują poziom odczuwanego szczęścia.

Z kolei emocje negatywne, długotrwałe stresy, kryzysy emocjonalne i depresje sabotują osiąganie celów, wpływają na powstawanie wielu chorób, są źródłem konfliktów interpersonalnych, obniżają poziom efektywności i odczuwanego zadowolenia z pracy i życia.

W trakcie treningu uczestnicy poznali unikalną strategię radzenia sobie ze stresem, tak aby wspomagał działania. Ponadto otrzymali gotowe narzędzia - nauczyli się ćwiczeń, dzięki którym będą mogli dokonać pożądanych zmian w swoim życiu. Dowiedzieli się również, w jaki sposób wspomagać swój mózg w radzeniu sobie ze stresem i zamartwianiem się.

Celem szkolenia było przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności, które pozwolą im:
- zmienić swoje podejście do stresu, tak aby wykorzystać tkwiący w nim potencjał;
- w większym stopniu zapobiegać powstawaniu stresu;
- radzić sobie ze stresem, kryzysami emocjonalnymi i stanami lekkiej depresji;
- rozpoznać objawy wypalenia życiowego/zawodowego i poznać sposoby ich pokonywania;
- radzić sobie z brakiem motywacji wywołanym stresem;
- osiągać swoje cele życiowe w oparciu o wartości osiowe;
- bezstresowo komunikować się z innymi.

Projekt, w ramach ktorego odbywają sie szkolenia dla kadr, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Interreg V-A Litwa-Polska.