Udział Klastra Obróbki Metali w badaniach PARP

admin

Klaster Obróbki Metali otrzymał podziękowania za aktywny udział w badaniach i pracach analitycznych projektów realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014” oraz „Standardy zarządzania klastrem”.

Udział w badaniach klastrów pozwoli na opracowanie raportu i dostarczenie użytecznego narzędzia oceny stanu rozwoju klastrów, tendencji i zmian zachodzących w działających inicjatywach.
Każdy klaster biorący udział w badaniu otrzyma raport dedykowany, zawierający ocenę poziomu rozwoju klastra w określonych obszarach działalności na tle uśrednionych wyników grupy badawczej.

W ostatnim kwartale 2014 r. roku KOM wziął udział w analizie standardów zarządzania służącym opracowaniu narzędzia doskonalącego i wzmacniającego procesy zarządzania koordynatorom i członkom klastrów, identyfikacji najlepszych praktyk w tym obszarze.

Podziekowania PARP