Walne Zgromadzenie Członków KOM

Admin

20 i 21 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Klastra Obróbki Metali. Poza sprawozdaniem z działalności, które przedstawił Sebastian Rynkiewicz, koordynator KOM, Walne uzupełniło skład Zarządu oraz Rady Klastra. Do tego pierwszego organu dołączył Jarosław Kozak z TECHNOLOGY APPLIED, który uzyskał jednogłośne poparcie. Do Rady wybrani zostali Andrzej Parafiniuk z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz Maciej Broniszewski (SWORD).

Poza dyskusją o bieżącej działalności Klastra oraz uzupełnieniem składu władz KOM, zebrani mogli uczestniczyć też w rozmowach i prelekcjach. W gościnnym ośrodku „Nad Wigrami” w Gawrych Rudzie klastrowicze spotkali się z przedstawicielkami Międzynarodowych Targów Poznańskich, które opowiadały o współpracy z Klastrem i zachęcały do aktywniejszego udziału w targach i wystawach.

Odbyły się też prezentacje Adama Ławickiego z firmy White Hill i jego projektu robota o nazwie Triffid. Konstrukcja Triffid to robot, który jeżdżąc po wielkich uprawach szklarniowych będzie robił pomiary, analizował uprawę pomidorów, dawkując odpowiednie nawożenie, nawadnianie, temperaturę. To produkt flagowy Klastra Obróbki Metali, bo w jego przygotowanie i produkcję będzie zaangażowanych wielu naszych członków i partnerów: od Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku, po przedsiębiorstwa.

Swój potencjał technologiczny i innowacje zaprezentowała firma TECHNOLOGY APPLIED.

Do udziału w szkoleniach oraz aplikowania o środki na wsparcie podnoszenia kompetencji pracowników i kadr zachęcała też przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Pracy Margeryta Piekarska.

Reaktywowana została też Grupa Zaawansowanej Współpracy ds. Technologii, na czele której stanął Marek Karabowicz. Przedstawił on też propozycję współpracy związanej ze szkoleniami, wymianą doświadczeń i transferu technologii między klastrowiczami.

Klastrowicze spotkali się również w grupach panelowych, wymieniając się doświadczeniami i ustalając zasady współpracy.

Walne zakończyło się 21 czerwca wizytą studyjną w siedzibie suwalskiej firmy Malow, która zaprezentowała wystawę zorganizowaną w ramach projektu „Super Fabryka - Wzrost międzynarodowej konkurencyjności Klastra Obróbki Metali”, poddziałanie: „2.3.3. Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”, realizowanego na rzecz internacjonalizacji członków Klastra. Malow zorganizował z niebywałym rozmachem ekspozycję swoich wyrobów „Spotkania B2B - Pokazy produktowe”.