Nasze firmy otrzymają dofinansowanie

Admin

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalno-merytorycznej w ramach naboru wniosków do Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Dane pochodzą z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

* WHITE HILL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- projekt: Centrum Badawczo-Rozwojowe – Misja White Hill– Podlaska Strategia sukcesu B+R+I w
mechanizacji rolnictwa
- koszt całkowity projektu (w zł): 17 450 428,00
- kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 14 804 048,00
- kwota wnioskowanego dofinansowania (w zł): 10 548 223,20
- wynik oceny (liczba punktów w ramach oceny kryteriów różnicujących): 92

* KART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- projekt: Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania i wykonania prototypu zamykarki z innowacyjnym systemem wizyjnym dedykowanego do zastosowania w branży spożywczej
- koszt całkowity projektu (w zł): 1 999 248,25
- kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 1 873 605,00
- kwota wnioskowanego dofinansowania (w zł): 1 007 262,00
- wynik oceny (liczba punktów w ramach oceny kryteriów różnicujących): 88

* ZAPROM Tomasz Pruszyński:
- projekt: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz prowadzenie badań przemysłowych dotyczących poszukiwania i optymalizacji cienkościennych elementów konstrukcji z blachy oraz prac rozwojowych w zakresie opracowania wydajnych technologii ich wytwarzania
- koszt całkowity projektu (w zł): 4 675 721,76
- kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 3 876 239,00
- kwota wnioskowanego dofinansowania (w zł): 2 690 940,80
- wynik oceny (liczba punktów w ramach oceny kryteriów różnicujących): 87

* ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- projekt: Opracowanie hybrydowej instalacji służącej do gazowo - elektrycznego do zasilania pojazdów samochodowych
- koszt całkowity projektu (w zł): 11 903 671,96
- kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 10 351 053,79
- kwota wnioskowanego dofinansowania (w zł): 5 802 089,61
- wynik oceny (liczba punktów w ramach oceny kryteriów różnicujących): 86

* Medgal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
- projekt: Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi wyrobami oraz rozwój zaplecza B+R w firmie Medgal
- koszt całkowity projektu (w zł): 6 014 690,00
- kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 4 961 520,00
- kwota wnioskowanego dofinansowania (w zł): 2 886 626,44
- wynik oceny (liczba punktów w ramach oceny kryteriów różnicujących): 86

* AC Spółka Akcyjna:
- projekt: Rozwój Centrum B+R innowacyjnych technologii w AC S.A.
- koszt całkowity projektu (w zł): 5 349 763,88
- kwota wydatków kwalifikowanych (w zł): 4 350 606,17
- kwota wnioskowanego dofinansowania (w zł): 2 095 665,59
- wynik oceny (liczba punktów w ramach oceny kryteriów różnicujących): 84

Pełna informacja znajduje się TUTAJ