Targi Subcontracting 2017 - przemysł szyty na miarę

Admin

W dniach od 6 do 9 czerwca 2017 roku w pawilonie 7 Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 6-sta edycja Targów Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING. Targi te są wyjątkowym w Polsce wydarzeniem dla przemysłu, licznie odwiedzanym przez przedstawicieli zakładów produkcyjnych z kraju i zagranicy. Do grona wystawców należą firmy oferujące usługi podwykonawcze, natomiast zwiedzającymi są producenci poszukujący nowych dostawców.

Poddostawcy prezentujący się na targach SUBCONTRACTING to zakłady posiadające wolne moce produkcyjne, dysponujące odpowiednimi technologiami i ukierunkowane zarówno na krajową, jak i międzynarodową współpracę z producentami końcowymi i dostawcami systemowymi. W ofercie wystawców przeważają usługi z zakresu wysokiej jakości obróbki detali i komponentów z metali.

Synergia wydarzeń

SUBCONTRACTING to specjalne targi dla podwykonawców przemysłowych, które odbywały się razem z największymi w Polsce targami nowoczesnych technologii przemysłowych ITM Polska, targami 3D SOLUTIONS oraz Targami Logistyki, Magazynowania i Transportu MODERNLOG. Targowy kwartet tworzył profesjonalną platformę prezentacji wszystkich etapów produkcji przemysłowej istwarza możliwość nawiązania perspektywicznych kontaktów biznesowych. Wydarzenia te, dzięki szerokiemu spektrum prezentowanej przez wystawców oferty oraz towarzyszącemu im programowi konferencji i spotkań B2B, przyciągnęły duże grono specjalistów.

Przemysłowe Biuro Matrymonialne

W celu ułatwienia wystawcom i zwiedzającym nawiązania współpracy na międzynarodowej arenie, w trakcie trwania targów organizowane były spotkania kooperacyjneSUBCONTRACTING ITM MEETINGS. Przeszukanie ofert podwykonawstwa i umówienie się na spotkanie z zamawiającymi było możliwe za pośrednictwem platformy internetowej b2match. Każdy z uczestników rozmów musiał zarejestrować się, określić swój profil działalności oraz rodzaj współpracy, którą chciałby nawiązać. Umożliwiło to, jeszcze przed rozpoczęciem targów, skonkretyzowanie oczekiwań i umówienie się na spotkanie z potencjalnym partnerem. 30-minutowe osobiste spotkania odbywały się drugiego i trzeciego dnia trwania targów, czyli 7 i 8 czerwca 2017 r.Spotkania kooperacyjne to sprawdzona, efektywna metoda nawiązywania perspektywicznych kontaktów kupiec-oferent. 

Klaster Obróbki Metali

Po udanym ubiegłorocznym debiucie, Klaster Obróbki Metalu - Krajowy Klaster Kluczowy  został partnerem merytorycznym tegorocznej edycji Targów Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING.

- Z tej okazji przygotowaliśmy speaker’scorner poświęcony działaniom i procesom związanym z konsolidacją i wzrostem konkurencyjności polskiej branży podwykonawstwa i kooperacji - mówi Janusz Poulakowski, dyrektor Biura Klastra Obróbki Metali. - Klastrowicze mogli także wziąć udział w spotkaniach B2B z polskimi i zagranicznymi kooperantami.

Wyjazd Klastra Obróbki Metali na targi Subcontracting został wsparty z Działania 2.3.3. Internacjonalizacja Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcia finansowego udzieliły także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (www.wrotapodlasia.pl) oraz Miasto Białystok (www.bialystok.pl).