Spotkanie partnerów strategicznych Klastra Obróbki Metali
Spotkanie partnerów strategicznych Klastra Obróbki Metali

Klaster Obróbki Metali z partnerami strategicznymi w Białymstoku i Suwałkach

admin

Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez prezesa Sebastiana Rynkiewicza z Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, koordynatora klastra podpisał deklarację współpracy z partnerami strategicznymi. To ważny w kierunku uzyskania statusu Kluczowego Klastra Krajowego (KKK). Wstąpienie do tego elitarnego grona polskich organizacji klastrowych umożliwi konkurowanie na poziomie krajowym m.in. o wsparcie ze środków UE i budowanie trwałych przewag konkurencyjnych.

Listy intencyjne zostały podpisany podczas konferencji, które odbyły się 7 listopada 2014 roku w siedzibie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Sygnatariuszami oraz 12 listopada 2014 r. w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach. Sygnatariuszami  deklaracji są sektor samorządowy, badawczo-rozwojowy oraz instytucje otoczenia biznesu.

Klaster Obróbki Metali (KOM) działa od 2006 r. Obecnie skupia 95 podmiotów, z czego zdecydowana większość to przedsiębiorstwa. W 2012 r. została powołana Grupa Zaawansowanej Współpracy (GZW), której celem było przygotowanie inicjatywy do uzyskania statusu Kluczowego Klastra Krajowego (KKK). Warto podkreślić, że 10 firm zdecydowało się finansować działania klastra ze środków własnych W październiku br. Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zakończyły konsultacje społeczne kryteriów wyboru KKK. Na nich ma być skoncentrowana polityka krajowa na lata 2014-2020.

- Klaster Obróbki Metali reprezentuje najbardziej innowacyjną i perspektywiczną branżę w województwie podlaskim – mówił podczas konferencji prof. Bogusław Plawgo z Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, autor właśnie wydanego raportu „Klastry - stan i perspektywy rozwoju w województwie podlaskim”. – Ma poważne szanse rozwoju, ponieważ przedsiębiorstwa tej branży dynamicznie się rozwijają, a sama inicjatywa klastrowa działa bardzo aktywnie.

Świetne wyniki i stały rozwój firm tworzących rdzeń klastra podkreślał też prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, jeden z sygnatariuszy umowy: - To przedsiębiorstwa tworzące nowe miejsca pracy. Współpraca w ramach klastra pozwoli im na dalszy rozwój.


Reprezentujący Politechnikę Białostocką prorektor prof. Roman Kaczyński zwrócił uwagę na innowacyjność firm tworzących klaster, a we współpracy z nimi pokazywał również szanse jego uczelni na uzupełnienie braków na rynku pracy i stworzenia nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej, dostosowanej do potrzeb firm i wspólnie zarządzanej.

Korzyści ze współpracy klastrowej podkreślał obecny na konferencji Michał Charkiewicz, prezes zarządu ChM, producenta implantów medycznych. – Dziś, po kilku latach współpracy, wiemy, że bez klastra nie udałoby się zrobić wielu rzeczy, np. w sferze szkoleniowej. Nie ukrywam, że liczę na jeszcze więcej.


W godzinach porannych deklaracje sygnował marszałek województwa Jarosław Dworzański, który rolę KOM mógł już wcześniej dostrzec dzięki powołaniu przy Urzędzie Marszałkowskim Grupy ds. Polityki Klastrowej, która już od ponad roku tworzyła możliwość dialogu międzysektorowego.

Podobne wnioski, możliwe korzyści ze współpracy w ramach inicjatywy klastrowej w bieżącej perspektywie finansowej  podzielili obecni na  spotkaniu przedstawiciele jednych z  największych  firm suwalskich Henryk Owsiejew szef rady Nadzorczej MALOW oraz Radosław Mroczkowski  prezes SALAG, członkowie klastra z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Aplikacja do grona Kluczowych Klastrów Krajowych, do czego zmierza podpisanie deklaracji z partnerami strategicznymi, to otwarcie KOM i należących do niego firm na nowe możliwości.

- Zaliczenie naszego klastra do krajowych klastrów kluczowych umożliwi aplikowanie o pieniądze na rozwój podlaskich firm z puli środków krajowych. Starania te dotyczą inwestycji na poziomie 50-80 mln euro, które mają przynieść do dwóch tysięcy nowych miejsc pracy i powiększyć efektywność przedsiębiorstw do 100 tys. euro na każdą zatrudnioną osobę – mówił Sebastian Rynkiewicz, prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, koordynatora klastra. Nie są to deklaracje bez pokrycia, gdyż w latach 2010 – 2013 powszechnie uważanych za kryzysowe, tylko 10 firm GZW stworzyło 730 nowych miejsc pracy i osiągnęło imponujący wzrost wyników finansowych.

To pierwszy etap podpisywania umów strategicznych, wkrótce podobne zostaną podpisane w Suwałkach, z miejscowymi partnerami.

Oto lista instytucji – sygnatariuszy porozumienia zawartego w Białymstoku:

 • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr;
 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny;
 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku;
 • Politechnika Białostocka;
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Uniwersytet w Białymstoku;
 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego;
 • Urząd Miejski Białystok;
 • Urząd Miejski Czarna Białostocka – Podlaski Park Przemysłowy;
 • Wojewódzki Urząd Pracy;
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 • Klaster Obróbki Metali, reprezentowany przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Lista instytucji – sygnatariuszy porozumienia z Suwałk:

 • Park Naukowo-Technologiczny Polska – Wschód w Suwałkach
 • Stowarzyszenie Euroregion Niemen
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
 • Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
 • Urząd Miejski w Suwałkach


Deklaracje partnerów stratetgicznych Klastra Obróbki Metali