Nauda

Klasteryje esančioms įmonėms naudingiau veikti kartu, nei atskirai; bendra veikla leidžia joms pasieki didesnį konkurencingumą, nei atsiskyrus ar veikiant atskirai. Įmonės gali bendradarbiauti tik tam tikrose veiklos srityse. Tyrimų rezultatai parodo, kad bendradarbiavimas dažniausiai vyksta rinkodaros tyrimų srityje, reklama (eksporto skatinimu) užsienio rinkose, viešųjų-privačių investicijų koordinavimo mokymų ar lobizmo centrinių valdžios organų lygmenyje.

Įmonių bendradarbiavimas klasteriuose sąlygoja:

  • greitesnę ir geresnę plėtrą
  • labiau lankstų darbo organizavimą
  • specializuotą ir pigesnį gamybos faktorius (darbuotojai ir žinios)
  • aukštesnį produktyvumą, efektyvumą, veiksmingumą, verslumą
  • didesnį lankstumą inovacijoms, gerinant informacijos, žinių ir gebėjimų srautus, tiek per oficialius kontaktus, tiek per neformalų dalyvių produktyvumą
  • didesnę įtaką regioninėms valdžioms bei viešosioms įstaigoms
  • bendrą naudojimąsi mašinų parku
  • didesnes markės, įvaizdžio atpažinimo galimybes
  • pasiūlymo specializaciją