Metalo apdirbimo klasteris

Metalo apdirbimo klasteris pradėjo veiklą 2006 m. Palenkės propagavimo centro iniciatyva (dabar: Inovacijų ir plėtros centras). Šiuo metu jame yra apie 90 įmonių, tyrimų-plėtros vienetų ir verslo aplinkos institucijų Šiaurės Rytų Lenkijoje (visų pirma iš Palenkės, Varmijos-Mozūrų bei Liublino vaivadijų), veikiančių metalo apdirbimo pramonėje, tiek paslaugų, prekybos, tiek gamybos srityse. Tarp klasterio narių yra šalies ir pasaulio mašinų ir žemės ūkio technikos gamybos lyderiai, pasižymintys aukštu inovacijų plėtros potencialu. Metalo apdirbimo klasteriui priklausančios įmonės glaudžiai bendradarbiauja su Balstogės technikos universitetu projektų kūrimo, technologinių seminarų organizavimo, paslaugų ir užsakymų metalo apdirbimo ir tyrinėjimo, naujoviškų technologijų pristatymo srityse. MAK susivienijusios firmos glaudžiai bendradarbiauja su užsienio partneriais: Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos, Ispanijos, Bulgarijos, Turkijos bei Italijos. Taip pat intensyviai dirbama didinant žmogiškųjų išteklių kompetencijas.