Bendradarbiavimas

Klasterio įkūrimo užuomazga ir įkvėpimu tapo Plėtros ir inovacijos centro vykdomas projektas „Palenkės metalų apdirbimo klasteris – inovatyvi regiono plėtros galimybė”, kuris buvo finansuojamas iš Europos fondo lėšų bei valstybės biudžeto lėšų pagal 2.6 veiklą: Integruota regioninės plėtros veiklos programa, kuri buvo vykdoma 2007 – 2008 metais. Nuo to laiko Plėtros ir inovacijos centras atlieka klasterio tinklo tarpininko funkciją.

Klasterio veiklos tikslas - glaudesnis bendradarbiavimas tarp įmonių, švietimo ir mokslo įstaigų, vietinių ir regioninių valdžios organų bei priėjimas prie naujoviškų technologijų ir įmonių darbuotojų kvalifikacijų kėlimas.

Plėtros ir inovacijos centro tikslas – surasti visų pirma išorinius finansavimo šaltinius konkretiems tikslams įgyvendinti.

Prisijungus Varmijos-Mozūrų ir Liublino vaivadijos įmonėms, buvo nuspręsta pakeisti klasterio pavadinimą į Metalų apdirbimo klasterį, kuriam priklauso Šiaurės Rytų Lenkijos organizacijos ir įmonės.

Klasteris yra atviros formos, prie jo gali prisijungti kitų vaivadijų įmonės ir organizacijos, veikiančios metalo pramonės šakoje bei užsienio subjektai

Kviečiame susipažinti su Susitarimu dėl bendradarbiavimo Metalų apdirbimo klasteryje bei užpildyti Dalyvavimo deklaraciją.